De doelstelling van Stichting Open Duinen is het herstel en het bevorderen van de duurzame instandhouding van het karakteristieke duinlandschap van de Schouwse Duinen, in het bijzonder de duinen bij Nieuw-Haamstede.

De stichting realiseert deze doestelling door:

    • Langjarige afspraken te maken met particulieren eigenaren van duingebied ten aanzien van beheer.
    • Het verrichten of doen verrichten van beheersmaatregelen in particulier duingebied hetgeen dient te passen binnen de uitgangspunten van de Provinciale overheid ten aanzien van het Natura 2000 gebied de Kop van Schouwen.
    • Zo veel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke begrazing.
    • Samen te werken met Staatsbosbeheer dat aanpalende gebieden beheert om zodoende te komen tot een efficiĆ«nt en een overeenkomstig beheer voor naast elkaar gelegen terreinen.
    • Samen te werken met derden ten aanzien van begrazing.