Stichting Open Duinen is een ANBI stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.